TZB produkt

Adiabatické chladenie

Ekonomické riešenie chladenia priemyselných hál.

Adiabatické chladenie je veľmi jednoduchým riešením, ktoré využíva na vytvorenie chladiaceho efektu energiu potrebnú na odparenie vody. Chladiaci systém používa bežnú vodu z vodovodu alebo čistú studničnú vodu, ktorou sa zvlhčuje panel z pórovitého materiálu umiestnený na bočných stranách adiabatickej jednotky. Takto zvlhčeným panelom prechádza vonkajší vzduch, ktorý sa zvlhčením ochladí a následne sa pomocou ventilátora privádza do chladeného priestoru. Teplý odpadový vzduch odchádza buď núteným spôsobom ventilátormi, alebo prirodzeným spôsobom strešnými vetracími otvormi. Takýmto ekologickým spôsobom chladenia možno dosiahnuť príjemnejšie pracovné prostredie, najmä vo výrobných halách, a to pri podstatne nižších investičných a prevádzkových nákladoch v porovnaní s kompresorovým chladením. Adiabatická jednotka ECP je vybavená sofistikovaným riadiacim systémom, ktorý riadi proces zvlhčovania na základe požadovanej vnútornej teploty a vlhkosti. Výkon jednotky je regulovaný 5-stupňovým regulátorom otáčok ventilátora v automatickom a manuálnom režime. Riadiaci systém je navyše vybavený testovacím režimom, ktorý preverí funkčnosť všetkých vnútorných komponentov, čo je veľmi dôležitá funkcia najmä z hľadiska servisu a údržby zariadenia.

Loading...