TZB produkt

Coneco - Racioenergia 2019

CONECO / RACIOENERGIA 2019 – ZLATÁ PLAKETA


Spoločnosť  TZB produkt, s. r. o., prezentovala na veľtrhu produkty z oblasti vzduchotechniky jej rekuperačná jednotka DOMEKT R 450 V získala ZLATÚ PLAKETU za najlepší exponát. Vzduchotechnické jednotky vyrábané firmou KOMFOVENT v Litve vďaka atraktívnemu dizajnu s použitím najlepších materiálov a najnovších technológií umožňujú jednotkám KOMFOVENT udržať nízke prevádzkové náklady, sú bezpečné, spoľahlivé a s dlhou životnosťou.

 
 


 


 

DOMEKT  R 450 - V


Mimoriadne malé rozmery zabezpečujú rýchlu a ľahkú inštaláciu. Vetracia jednotka obsahuje rotačný rekuperátor so spätným získavaním tepla s vysokou účinnosťou až do 85 % a tiež so spätným získavaním vlhkosti. Pohyb vzduchu zabezpečujú energeticky úsporné EC ventilátory, ktoré možno nastaviť v rozsahu 20 až 100 %. Filtrácia privádzaného čerstvého, ako aj odvádzaného vzduchu sa zabezpečuje kazetovými filtrami triedy M5 alebo F7. Dodatočný ohrev privádzaného vzduchu po rekuperácii zabezpečuje elektrický ohrievač. Jednotka obsahuje integrovaný inteligentný riadiaci systém, ktorý umožňuje flexibilné nastavenie prevádzkových parametrov a požadovaných funkcií – zapnúť/vypnúť jednotku, meniť výkonové stupne, nastaviť požadovanú teplotu, voliť prevádzkový režim manuálny/automatický (týždenný časový program), nastaviť funkciu OVR.


 


 Jednotku možno ovládať :


- moderným ovládacím panelom C6.1 a C6.2


- po pripojení sieťového kábla k počítačovej sieti počítačom, tabletom, smartfónom,


- komunikačným protokolom Modbus pre intligentný dom


- pomocou externých snímačov CO2, vlhkosti, kvality vzduchu alebo externým spínačom.

Loading...