TZB produkt

Používanie cookies

Používanie cookies

Ako firma TZB produkt, s.r.o. používa súbory cookies

1. Spoločnosť TZB produkt, s.r.o. ,Hollého 296/18,  922 31 Sokolovce, IČO: 44588429 je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom www.tzbprodukt.sk. Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:

  • Základnej funkčnosti webových stránok.
  • Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

 

2. Zber údajov uvedených v odstavci 1. neumožnuje identifikovať žiadne fyzické osoby

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na kontaktnú adresu tzb@tzbprodukt.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

4. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

6. Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti).

Loading...