TZB produkt

Snímače ON/OFF pre OVR funkciu

Funkcia "OVR" (z angl. "Override" - nahradiť)  je ovládanie jednotky s externým prídavným zariadením. Po aktivácii tejto funkcie sa režim jednotky ignoruje a jednotka začne pracovať podľa novo nastavených parametrov. Táto funkcia má najvyššiu prioritu a môže pracovať v každom režime, aj keď je zariadenie vypnuté. Táto funkcia je možná pre všetky jednotky s ventilátormi EC pripojením jedného zo snímačov uvedených nižšie.


Loading...