TZB produkt

Verso R rotačný rekuperátor

Rekuperačná jednotka Verso R s rotačným rekuperátorom


Poznámka: Dĺžka komory ohrievača, cladiča je uvedená v návrhovom programe VERSO jednotiek.

 


Ovládací panel C5.1

 Moderný dizajn.
 Tenký profil – iba 12,5 mm.
 Farebný dotykový LED displej.
 Inteligentné ovládanie.
 Vstavaný snímač teploty a vlhkosti.

Podrobné informácie pre užívateľa:
 Zobrazenie prietoku vzduchu (m3/h, m3/s, l/s).
 Tepelná účinnosť rekuperátora (%).
 Spätné získavanie energie rekuperátora (kW).
 Spotreba energie ohrievača (kWh).
 Počítadlo úspory energie rekuperátora (kWh).

Rôzne prevádzkové režimy:
 5 rôznych prevádzkových režimov: Comfort1, Comfort2, Economy1, Economy2, a Špeciál.
 Možnosť  nastaviť pre každý režim samostatne objemový prietok prívodného a odvodného vzduchu a tiež aj požadovanú teplotu.
 Ohrev môže byť regulovaný na základe teploty: privádzaného vzduhcu / odvádzaného vzduchu /miestnosti.
 Režim regulácie prietoku: konštantný objemový prietok (CAV), premenlivý objemový prietok (VAV)
 Plánovanie prevádzky môže byť naprogramované 20-timi časovými intervalmi, pre každý z nich je možné nastaviť režim prevádzky, deň v týždni a časový interval.

Rozšírené možnosti ovládania:
 Možnosť pripojenia jednotky k internetovej sieti a riadiť ju pomocou internetového prehliadača bez akýchkoľvek doplnkov.
 Možnosť ovládania  jednotky pomocou Smartfónu cez Android alebo iOS.

Pripojenie  a protokoly:
 Modbus RTU cez RS-485.
 Modbus TCP cez Ethernet.
 BACnet/IP cez Ethernet.

Loading...