TZB produkt

Verso RHP rotačný rekuperátor s tepelným čerpadlom

Rekuperačná jednotka Verso RHP s rotačným rekuperátorom a s tepelným čerpadlom

 
Size B H L1.1 L1.2 L1.3 b h A
10 1000 1000 618 900 250 700 300 125
20 1150 1150 751 900 250 900 400 125
30 1300 1300 751 900 250 1000 500 125
40 1500 1520 751 900 250 1200 600 125
50 1700 1715 885 900 250 1400 700 125
60 1900 1920 885 900 250 1600 800 125
70 2100 2100 885 900 250 1800 900 125
80 2300 2420 1250 1500 - 2000 1000 125
90 2610 2650 1400 1500 - 2200 1100 125
 Poznámka: Dĺžka komory ohrievača je uvedená v návrhovom programe VERSO jednotiek
 


Ovládací panel C5.1

 Moderný dizajn.
 Tenký profil – iba 12,5 mm.
 Farebný dotykový LED displej.
 Inteligentné ovládanie.
 Vstavaný snímač teploty a vlhkosti.

Podrobné informácie pre užívateľa:
 Zobrazenie prietoku vzduchu (m3/h, m3/s, l/s).
 Tepelná účinnosť rekuperátora (%).
 Spätné získavanie energie rekuperátora (kW).
 Spotreba energie ohrievača (kWh).
 Počítadlo úspory energie rekuperátora (kWh).

Rôzne prevádzkové režimy:
 5 rôznych prevádzkových režimov: Comfort1, Comfort2, Economy1, Economy2, a Špeciál.
 Možnosť  nastaviť pre každý režim samostatne objemový prietok prívodného a odvodného vzduchu a tiež aj požadovanú teplotu.
 Ohrev môže byť regulovaný na základe teploty: privádzaného vzduhcu / odvádzaného vzduchu /miestnosti.
 Režim regulácie prietoku: konštantný objemový prietok (CAV), premenlivý objemový prietok (VAV)
 Plánovanie prevádzky môže byť naprogramované 20-timi časovými intervalmi, pre každý z nich je možné nastaviť režim prevádzky, deň v týždni a časový interval.

Rozšírené možnosti ovládania:
 Možnosť pripojenia jednotky k internetovej sieti a riadiť ju pomocou internetového prehliadača bez akýchkoľvek doplnkov.
 Možnosť ovládania  jednotky pomocou Smartfónu cez Android alebo iOS.

Pripojenie  a protokoly:
 Modbus RTU cez RS-485.
 Modbus TCP cez Ethernet.
 BACnet/IP cez Ethernet.

Loading...