TZB produkt

Snímače CO2

Snímače pracujú na optickom princípe NDIR (závislosť útlmu infračerveného žiarenia na koncentrácii CO2 vo vzduchu). K dispozícii sú dve rady snímačov a to:
- ADS staršia verzia snímačov s otočným kolečkom pre nastavenie úrovne, kedy se má ventilácia zapnúť.
- NL novšia rada vybavená novým dizajnom a tromi LED svetlami pre signalizáciu funkcií.


Loading...