TZB produkt

Snímače VOC (Prchavé organické látky)

Snímače prchavých organických látok (VOC) sa najviac podobajú vnímaniu pachov ľudským nosom. Pracujú na elektrochemickom princípe.

Najvhodnejšie umiestnenie snímačov koncentrácie prchavých organických látok (VOC) je napríklad do kuchýň alebo toaliet, kde je znečistenie vzduchu spôsobené výparmi, vyprážaním, varením, rozkladom, metabolickou činnosťou atď. Ďalšími druhmi VOC napríklad výpary z náterov, kobercov, nábytku, čistiacich prostriedkov.
- ADS staršia verzia snímačov s otočným kolečkom pre nastavenie úrovne, kedy se má ventilácia zapnúť.
- NL novšia rada vybavená novým dizajnom a tromi LED svetlami pre signalizáciu funkcií.


Loading...